חינוך: מוכנות לכיתה א'

כיצד אדע אם ילדי/תי מוכן/ה לכתה א'?

בתקופה שלפני חג הפסח וגם אחריו, נדרשים ההורים ואנשי חינוך:
גננות, פסיכולוגים חינוכיים והעובדים עם הילדים במקצועות הפרא – רפואיים לדון בסוגייה לגבי בשלותו של הילד/ה לכתה א'.
יש ילדים שעל – פי תאריך לידתם ועל – פי תפקודם מתאימים ללמוד בבית – הספר. יש ילדים שעל – פי תאריך לידתם ותפקודם צריכים להישאר עדין במסגרת הגן. ישנם גם ילדים שקיימת התלבטות לגבי מוכנותם לכתה א'.

אנו מגדירים בשלות כמוכנות המורכבת מהתפתחות טבעית בתוספת עידוד ותרומה של הסביבה.
ניתן לעשות השוואה לתפוח הגדל על העץ. המצב הרצוי הוא לקטוף אותו מהעץ רק כשהוא בשל. נקבע זאת על פי צבעו, גודלו ומראהו. כל עוד נעריך את התפוח כלא מוכן או בשל נשאירו על העץ עוד זמן מה. אלולא כן – התפוח שנקטוף טרם בשלותו לא ימלא את הצפיות ממנו מבחינת טעם, מראה, צבע וכדומה.
באופן דומה, אנו נדרשים להעריך את בשלותם או מוכנותם של הילדים הלומדים בגן חובה על מנת שלא "יקטפו" מהגן בצורה שלא יצליחו לממש את הצפיות הנדרשות מהם.

אנו נתייחס לארבעה קטגוריות עיקריות בבדיקת מוכנותו של הילד לכתה א':

גורמים פיזיולוגיים:

גודלו של הילד יחסית לבני גילו (גובה/משקל). שליטה במיומנויות מוטוריקה עדינה (החזקת עפרון, שליטה בעפרון, גזירה, צביעת שטחים) ומוטוריקה גסה (רכיבה על אופניים, עצמאות במתקנים בחצר או בגן שעשועים). תפקודי ראיה ושמיעה, תפקודים נוירולוגיים של קשב ורכוז.

גורמים קוגניטיביים/שכליים:

המשמעותיים לרכישת מיומנויות הלמידה בבית הספר כמו: כישורים שפתיים (אוצר מלים, יכולת ההבעה, הבנת שפה וכדומה), מודעות פונולוגית (ביצוע מניפולציות שמיעתיות על מלה וזיהוי צליל פותח, מסיים או אמצעי), תפיסה חזותית, זכרון שמיעתי וחזותי לטווח קצר וארוך, תפקודי קשב ורכוז, הבנת מושג הזמן, שימור כמות, אבחנה בין מציאות לדמיון.

תחום חברתי:

יצירת קשר עם בני הגיל, יכולת לוותר, לשתף, לעבוד ביחד, קבלת מרות של דמות סמכותית.

תחום רגשי:

עצמאות, אחריות, מוטיבציה והתמדה, נכונות לקבל חוקים והוראות, דחיית סיפוקים, דימוי עצמי, יכולת להביע רגשות, לשלוט ולווסת רגשות, התעניינות מחוץ לעולם של 'האני'.


הדבר דומה לעגלה עם ארבע גלגלים. יכולתה של העגלה לשמור על יציבותה תלויה בתפקוד תקין של כל ארבעת הגלגלים. העדר אחד הגלגלים או חלק ממנו אינו מאפשר את יציבותה של העגלה ויכולתה ליסוע.


באופן דומה נבחן את בשלותו של הילד לכתה א' על ידי בדיקת ארבעת הגלגלים הנזכרים לעיל: הפיזיולוגי, הקוגניטיבי, החברתי והרגשי – תוך ביצוע אינטגרציה והתחשבות בשכלול כל הגורמים.


פרט לדעות ההורים, הגננות והמכירים את הילד ניתן לפנות לאבחון פסיכולוגי לבדיקת בשלות לכתה א'.
האבחון הפסיכולוגי היא בדיקה או מבחן של המדדים שהוזכרו לעיל. הפסיכולוג החינוכי מקבל מידע מההורים על היסטורית החיים של הילד.

הפסיכולוג החינוכי יכול לקבל חוות דעת מהגננת (קיימים היום שאלונים מטעם משרד החינוך למטרה זו) וכמובן, יש את תוצאות המבחנים. במידת הצורך נערכת תצפית בגן להתרשמות מתפקוד הילד/ה בפעילויות השונות בגן (הקשבה והשתתפות ברכוז, משחק בחצר, שיתוף עם חברים ועוד).
בשכלול כל הגורמים לעיל ניתנת חוות דעת מקצועית מהפסיכולוג החינוכי, וכפי הנדרש גם המלצות לגבי דרכי טפול רלבנטיים.


הורים, דעו שאתם זכאים להחליט מה טוב לילדיכם. עזרה מאנשי המקצוע הנכונים תסייע לקבל החלטה נכונה יותר, ולהימנע מטעויות בהמשך.

קרא עוד:
"אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש"
שבת קיט'
atararot@gmail.com | 055-6822-582 | 09-7717-099
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן