מאמרים וטיפים

  

"מותו של אדם הוא ענין לשאריו, יותר משהוא ענין לו עצמו"
תומאס מאן