כלים לאבחון ולטיפול

השרות במכוננו ניתן במקצועיות רבה.

לשם כך אנו רוכשים את מיטב הכלים העדכניים לשפר את איכות העבודה,

ונעזרים בהם רק לאחר קבלת מידע, הדרכה מתאימה והתנסות.

"איזהו חכם? הלומד מכל אדם"
אבות