התאמות בדרכי ההיבחנות בבחינה הפסיכומטרית

הקלות בפסיכומטרי

בין התנאים הניתנים:
 • מפע"ם – בחינה ממוחשבת הכוללת תוספת זמן
 • הארכת זמן בחלק מפרקי הבחינה או בכולם
 • הפסקות בין פרקי הבחינה
 • שימוש במחשבון לארבע פעולות החשבון
 • השמעת הבחינה באנגלית על גבי קלטת
 • הגדלת טופס הבחינה או גיליון התשובות
 • התאמת תנאים פיזיים שונים לפי הצורך במקרה של מגבלה פיזית כגון: נכות, חרשות.
 • בכתיבה – הקלדת מטלת הכתיבה על מחשב ו/או תוספת זמן.
 
תנאים שאינם ניתנים:
 • מילונית בשפות זרות.
 • פטור מחלקים מסויימים בבחינה.
 • הסבר כוונת השאלות.
 • אפשרות לסימון התשובה הנכונה בתוך חוברת הבחינה.
 • התעלמות משגיאות כתיב
 • התייחסות לקשיי הבעה בכתב וניסוח
 • התייחסות לאיטיות כללית, איטיות בעיבוד מידע וסגנון עבודה איטי
 
 מפע"ם – מבחן ממוחשב – איזו התאמה (הקלה)  זו?

 חישוב הציון

המבחן הממוחשב הוא מבחן אדפטיבי. כלומר, הוא מתאים את עצמו לרמה של הנבחן. השאלה הראשונה שמקבל הנבחן היא ברמה בינונית. בכל פעם שהנבחן עונה נכון – השאלה הבאה שיקבל תהיה קשה יותר. בכל פעם שהנבחן טועה – השאלה הבאה שיקבל תהיה קלה יותר. לאחר מספר שאלות, המחשב קובע מהו המיקום של הנבחן על פני כל טווח הרמות האפשרי, וקובע את הציון לפי הרמה שבה הנבחן התייצב.
טווח הציונים זהה כמובן לטווח הציונים במבחן הרגיל (200-800).
הציון במבחן הממוחשב לא מחושב יחסית לאנשים, שעשו מבחן רגיל באתו מועד, אלא בצורה נפרדת.
 

חלקי המבחן הממוחשב:

המבחן הממוחשב בנוי באופן שונה לחלוטין מהמבחן הרגיל.
המבחן הממוחשב בנוי משלושה פרקים בלבד: כמותי, מילולי ואנגלית.
כמות השאלות בכל פרק אינה קבועה, והיא תלויה באופן בו הנבחן עונה על השאלות (מתי הוא טועה ומתי עונה נכון).
בפרק הכמותי יש 28-33 שאלות.
בפרק המילולי יש 32-38 שאלות.
בפרק האנגלית יש 21-28 שאלות.
הפרקים במבחן הממוחשב מסודרים באופן שונה מאשר במבחן הרגיל. כמויות השאלות שונות, ולעיתים אף קורה ששאלות מסוג מסוים מופיעות מספר פעמים במהלך הפרק (למשל יהיו אנלוגיות בתחילת הפרק וגם בסופו).
בנוסף, מקבל הנבחן בתחילת המבחן דפי טיוטה, עליהם הוא יכול לרשום, ודף נוסחאות במתמטיקה.
 

שאלות:

כל שאלה מופיעה בנפרד על גבי המסך. לכל שאלה מוקצב זמן בנפרד (יש גם שעון עצר קטן על המסך, המראה את הזמן שנותר), ולאחר תום הזמן המוקצב המחשב עובר אוטומטית לשאלה הבאה, בין אם סומנה תשובה ובין אם לאו. אם הנבחן סיים לענות על שאלה לפני תום הזמן המוקצב, וסימן תשובה, הוא יוכל לעבור לשאלה הבאה גם לפני תום הזמן.
עם זאת, אי אפשר לדלג במבחן הממוחשב בין שאלות (כלומר לדלג קדימה ואחורה בפרק).
 

זמנים:

כאמור בבחינה הממוחשבת הזמן מוקצב לכל שאלה בנפרד.
להלן פירוט הזמנים בכל אחד מהפרקים לפי סוגי השאלות.
 
 • בפרק הכמותי
בשאלות רגילות ובהשוואה כמותית – ארבע דקות לכל שאלה.
בגרף חמש דקות לעיון בגרף, ולאחר מכן ארבע דקות לכל שאלה (גם אז ניתן להמשיך ולעיין בגרף).
 
 • בפרק המילולי
במילים וביטויים דקה לכל שאלה.
באנלוגיות דקה וחצי לכל שאלה.
בפטל – ארבע דקות לכל שאלה (לפעמים שאלות פטל כלולות בתוך חלק ההיגיון).
בהשלמת משפטים – שתי דקות לכל שאלה.
בהיגיון שלוש או ארבע דקות לכל שאלה.
בהבנת הנקרא – שבע דקות לקריאת הקטע, ולאחר מכן ארבע דקות לכל שאלה (גם אז ניתן להמשיך ולעיין בקטע).
 
 • בפרק האנגלית
בהשלמת משפטים – שתי דקות לכל שאלה.
בהבנת הנקרא – שבע דקות לקריאת הקטע, ולאחר מכן ארבע דקות לכל שאלה (גם אז ניתן להמשיך ולעיין בקטע).
בניסוח מחדש – ארבע דקות לכל שאלה.
 
הערה: מכיוון שהזמן לפתרון שאלה משתנה מאדם לאדם, וכמות השאלות אינה קבועה, משך הבחינה הכולל אינו קבוע. הזמן הממוצע הוא כשעתיים וחצי. אולם, ישנם נבחנים המסיימים את הבחינה לאחר כשעה וחצי, וישנם המסיימים אותה לאחר כארבע שעות. כאמור, משך הבחינה לא משפיע בשום אופן על הציון. לפיכך, אין מה למהר.

 

קרא עוד:

 אבחון לפסיכומטרי

"ידע הוא אוצר הנילווה לבעליו לכל מקום, שהוא נוסע אליו"
פתגם סיני

צור קשר