הקלות לבחינות בגרות

התאמות / הקלות לבחינות הבגרות 

לפי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך מה – 8/18:

להורדת המסמך לחצו כאן

פירוט ההתאמות בדרכי ההבחנות שניתן לבקש עבור תלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב 

והנחיות להגשת הבקשות לועדות המחוזיות

התאמות לבגרויות על פי משרד החינוך 2018

"לב נבון יבקש דעת"
משלי טו' יד'

צור קשר