אבחון לפסיכומטרי

אבחון פסיכומטרי

 • אבחון המיועד לנבחנים במבחן הפסיכומטרי, לצורך בדיקת הקלות והתאמות במבחן. נעשה אבחון פסיכודידקטי / אבחונים פסיכודידקטיים הכוללים גם אבחון לקויות למידה.
 • האבחון כולל בדיקת קשב ורכוז ממוחשבת.
 • האבחון נערך כולו בצורה אינדבידואלית (לא בקבוצה), ומאפשר שימת לב והתייחסות למאפיינים ולצרכים האישיים של כל אחד.
 • האבחון כולל הדרכה ויעוץ בהכנת תיק מסמכים רלבנטיים למרכז הפסיכומטרי בנוסף לדו"ח האבחון, על מנת להציג הוכחות לקיום הלקות בעבר.
 • בדיקה ממוחשבת של קשב ורכוז – מבדק מוקסו MOXO, מצורפת כאחד מכלי האבחון לצורך האבחון לפסיכומטרי. פרטים נוספים
 • דו"ח האבחון והמלצותיו ישרת אותך לא רק לצורך הבחינה הפסיכומטרית, אלא גם לצורך השלמה או שיפור הבגרויות ובחלק ממוסדות להשכלה גבוהה.
 • דו"ח האבחון הפסיכודידקטי מתאים גם לקבלת הקלות במבחן אמי"ר (אמיר = אנגלית מיון לרמות) – בחינת מיון באנגלית, המאפשרת למוסדות הלמוד לעמוד את רמת ידיעותיו של המועמד/ת בשפה האנגלית, כדי שיהיה אפשר לשבץ אותו בקורסי חובה באנגלית או לפטור אותו מהם.
 • דו"ח האבחון במכוננו קביל בכל מוסדות החינוך בארץ ובחו"ל, במרכז הפסיכומטרי ובמרבית המוסדות להשכלה גבוהה.
 • האבחון מתאים לקבלת הקלות גם בבחינת יע"ל (בחינת מיון בעברית) לזקוקים לשיבוץ בקורס בעברית או לקבלת פטור.
 • במחקר שנעשה לבדיקת איכות השרות הניתן במכוננו נמצא ש – 72.8% מהקלינטים בשנת 2018 קבלו התאמות כלשהן במרכז הפסיכומטרי בעקבות האבחון שעשו במכוננו.
 • הבחינה הפסיכומטרית הבאה בתנאים מותאמים תתקיים בדצמבר 2024.
 • תאריך אחרון לרישום למרכז הפסיכומטרי והגשת דו"ח האבחון –  6.11.24.
  
לידיעתכם!
הבחינה הפסיכומטרית בתנאים מותאמים מתקיימת במועדים הבאים:

במועדים אלו מתקיימת גם בחינת אמי"ר (אנגלית מיון לרמות) ויע"ל (בחינת מיון בעברית) בתנאים מותאמים:
 

לדוברי עברית וערבית

אפריל 2024 – דו"ח האבחון לבקשת התאמות יוגש עד ה – 19/2/24
יולי 2024 – דו"ח האבחון לבקשת התאמות יוגש עד ה – 15/5/24
ספטמבר 2024 – דו"ח האבחון לבקשת התאמות יוגש עד ה – 10/7/2024
דצמבר 2024 – דו"ח האבחון לבקשת התאמות יוגש עד ה – 6/11/24
 
 

לנבחנים ששפת אמם אינה עברית או ערבית (שפות הבחינה: משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית )

 אפריל 2024 דו"ח האבחון לבקשת התאמות יוגש עד ה – 19/2/24
 יולי 2024 דו"ח האבחון לבקשת התאמות יוגש עד ה – 15/5/24.
 

מה יגדיל סיכוייך לקבלת התאמות בבחינה הפסיכומטרית?

 • אבחונים קודמים שנעשו בעבר (כמו: אבחון פסיכודידקטי, אבחונים פסיכודידקטיים), ואיתרו לקויי למידה.
 • הצגת מסמכים המאשרים קבלת סיוע בהוראה מתקנת במסגרות החינוכיות (שעות שילוב, כתה קטנה ליקויי למידה) ו/או במסגרת פרטית.
 • כל מסמך המעיד על הקשיים הלמודיים בעבר ובהווה כמו: הערכות מורים, תעודות בית ספר ובהם ציונים והערות התומכים בקשיים, תיעוד רפואי של תרופות.
 • התחל/י כבר עכשיו באיסוף המסמכים הרלבנטיים (דו"חות אבחונים קודמים, הערכות מורים מהם קבלת סיוע בהוראה מתקנת, מסמכים רפואיים המאשרים טפולים תרופתיים בבעית קשב ורכוז וכד'). ראה ביתר פרוט: שמירת מסמכים.
 • ככל שתקדים/מי להגיש את דו"ח האבחון לפסיכומטרי / אבחון פסיכומטרי, בו אותרו ליקויי למידה משמעותיים, יגדלו סיכוייך לקבל התאמות.
 

 להלן פרוט ההתאמות (הקלות) אפשריות בבחינה הפסיכומטרית:

 
בין התנאים הניתנים:
 • מפע"ם – בחינה ממוחשבת הכוללת תוספת זמן
 • הארכת זמן בחלק מפרקי הבחינה או בכולם
 • הפסקות בין פרקי הבחינה
 • שימוש במחשבון לארבע פעולות החשבון
 • השמעת הבחינה באנגלית על גבי קלטת
 • הגדלת טופס הבחינה או גיליון התשובות
 • התאמת תנאים פיזיים שונים לפי הצורך במקרה של מגבלה פיזית כגון: נכות, חרשות
 • בכתיבה: הקלדת מטלת הכתיבה על מחשב ו/או תוספת זמן
תנאים שאינם ניתנים:
 • מילונית
 • פטור מחלקים מסויימים בבחינה
 • הסבר כוונת השאלות
 • אפשרות לסימון התשובה הנכונה בתוך חוברת הבחינה
 • התעלמות משגיאות כתיב
 • התייחסות לקשיי הבעה בכתב וניסוח
 • התייחסות לאיטיות כללית, איטיות בעיבוד מידע וסגנון עבודה איטי
 

מפע"ם – מבחן ממוחשב  – איזו התאמה (הקלה) זו?

חישוב הציון

המבחן הממוחשב הוא מבחן אדפטיבי, כלומר, הוא מתאים את עצמו לרמה של הנבחן. השאלה הראשונה שמקבל הנבחן היא ברמה בינונית. בכל פעם שהנבחן עונה נכון – השאלה הבאה שיקבל תהיה קשה יותר. בכל פעם שהנבחן טועה – השאלה הבאה שיקבל תהיה קלה יותר. לאחר מספר שאלות המחשב קובע מהו המיקום של הנבחן על פני כל טווח הרמות האפשרי, וקובע את הציון לפי הרמה שבה הנבחן התייצב.
טווח הציונים זהה לטווח הציונים במבחן הרגיל (200-800).
הציון במבחן הממוחשב לא מחושב יחסית לאנשים שעשו מבחן רגיל באותו מועד, אלא בצורה נפרדת.
 

חלקי המבחן הממוחשב

המבחן הממוחשב בנוי באופן שונה לחלוטין מהמבחן הרגיל.
המבחן הממוחשב בנוי משלושה פרקים בלבד: כמותי, מילולי ואנגלית.

כמות השאלות בכל פרק אינה קבועה, והיא תלויה באופן בו הנבחן עונה על השאלות (מתי הוא טועה ומתי עונה נכון).

בפרק הכמותי יש 28-33 שאלות
בפרק המילולי יש 32-38 שאלות
בפרק האנגלית יש 21-28 שאלות.
 
הפרקים במבחן הממוחשב מסודרים אחרת מאשר במבחן הרגיל. כמויות השאלות שונות, ולעיתים אף קורה ששאלות מסוג מסוים מופיעות מספר פעמים במהלך הפרק (למשל יהיו אנלוגיות בתחילת הפרק וגם בסופו).
 
בנוסף מקבל הנבחן בתחילת המבחן דפי טיוטה עליהם הוא יכול לרשום ודף נוסחאות במתמטיקה (כמו דף נוסחאות במבחן רגיל).
 

שאלות:

כל שאלה מופיעה בנפרד על גבי המסך. לכל שאלה מוקצב זמן בנפרד (יש גם שעון קטן על המסך המראה את הזמן שנותר), ולאחר תום הזמן המוקצב המחשב עובר אוטומטית לשאלה הבאה בין אם סומנה תשובה ובין אם לאו. אם הנבחן סיים לענות על שאלה לפני תום הזמן המוקצב, וסימן תשובה, הוא יוכל לעבור לשאלה הבאה גם לפני תום הזמן.
עם זאת – אי אפשר לדלג במבחן הממוחשב בין שאלות (כלומר לדלג קדימה ואחורה בפרק).
 

זמנים

כאמור בבחינה הממוחשבת הזמן מוקצב לכל שאלה בנפרד.

להלן פירוט הזמנים בכל אחד מהפרקים, לפי סוג השאלות.

 • בפרק הכמותי
בשאלות רגילות ובהשוואות כמותיות – ארבע דקות לכל שאלה.

בגרף – חמש דקות לעיון בגרף, ולאחר מכן ארבע דקות לכל שאלה (גם אז ניתן להמשיך ולעיין בגרף).

 • בפרק המילולי
במלים וביטויים – דקה לכל שאלה.
באנגלית – דקה וחצי לכל שאלה.
בפטל – ארבע דקות לכל שאלה (לפעמים שאלות פטל כלולות בתוך חלק ההיגיון).
בהשלמת משפטים – שתי דקות לכל שאלה.
בהיגיון – שלוש או ארבע דקות לכל שאלה.
בהבנת הנקרא – שבע דקות לקריאת הקטע, ולאחר מכן ארבע דקות לכל שאלה (גם אז ניתן להמשיך ולעיין בקטע).
 
 • בפרק האנגלית
בהשלמת משפטים – שתי דקות לכל שאלה.
בהבנת הנקרא – שבע דקות לקריאת הקטע, ולאחר מכן ארבע דקות לכל שאלה (גם אז ניתן להמשיך ולעיין בקטע).
בניסוח מחדש – ארבע דקות לכל שאלה.
 

הערה:

מכיוון שהזמן לפתרון שאלה משתנה מאדם לאדם, וכמות השאלות אינה קבועה, משך הבחינה הכולל אינו קבוע. הזמן הממוצע הוא כשעתיים וחצי, אולם ישנם נבחנים המסיימים הבחינה לאחר כשעה וחצי, וישנם המסיימים אותה לאחר כארבע שעות. כאמור, משך הבחינה אינו משפיע בשום אופן על הציון, ולפיכך, אין מה למהר.
 
לידיעתך!
במקביל לאישור מבחן מפע"ם,
תישלח לנבדק/ת קלטת דוגמא לבחינה כזו לצורך תירגול.
 
 
האבחון הפסיכודידקטי / אבחונים פסיכודידקטיים נותן מענה מלא לתנאים הנדרשים לצורך האבחון לפסיכומטרי / אבחון פסיכומטרי. הוא עומד גם בקריטריונים לקבלת התאמות בתהליך השלמה/שיפור בגרויות ומאפשר קבלת הקלות לבחינת אמי"ר – בחינת המיון באנגלית ובחינת יע"ל – בחינת מיון בעברית.
 

אבחון פסיכודידקטי / אבחונים פסיכודידקטיים (כולל אבחון לקויות למידה)

 • הינו אבחון מקיף ביותר וכולל את החלק הפסיכולוגי והחלק הדידקטי.
 • האבחון נעשה ע"י פסיכולוג מומחה ו/או בכיר.
 • הוא בודק מאפיינים פסיכולוגיים כמו: רמת IQ ותפקודים משמעותיים ללמידה כמו: זכרון, רכוז, מוטוריקה, תפיסה וכדומה.
 • הוא כולל אבחון לקויות למידה, המעכבות את התקדמות בתהליך הלמידה.
 • נבדקים מאפיינים רגשיים חברתיים כמו: רמת מוטיבציה, עמידה במצבי לחץ וכדומה.
 • נבדקת שליטה באבני היסוד. ממופים הישגי הנבדק יחסית לגיל/כתה של הנבדק בקריאה והבנת הנקרא בעברית, חשבון, אנגלית, הבעה בעל פה והבעה בכתב.
 • בתהליך של אבחון מסוג זה נבדקים למעשה כל ההיבטים העשויים להשפיע על סיבת ההפניה וניתנים המלצות לדרכי התמודדות.
 

יחודיות תהליך האבחון במכוננו

מאז תחילת פעילותו של מכון עטרה אובחנו בו אלפי ילדים, נוער ומבוגרים.
נעשה שימוש בבטריות מעודכנות וחדשניות:

 • בדיקה ממוחשבת של קשב ורכוז – מבחן מוקסו MOXO או מבחן C.P.T (מקביל ל – TOVA, מבחן טובה), הוא אחד מכלי האבחון במכוננו. פרטים נוספים
 • האבחון במכוננו נעשה רק על ידי פסיכולוגים מומחים ו/או בכירים.
 • לדו"ח האבחון מצורף פרופיל קוגניטיבי ממוחשב.
 • קיימת היענות מהירה, ובמקרים דחופים – ההיענות מיידית.
 • האבחונים מוכרים במשרד החינוך, במרכז הפסיכומטרי ובמרבית מוסדות להשכלה גבוהה.
 • האבחון נערך כולו בצורה אינדבידואלית (לא בקבוצה), ומאפשר שימת לב והתייחסות למאפיינים ולצרכים האישיים של כל אחד.
 • ניתן ייעוץ והדרכה בהכנת תיק מסמכים רלבנטיים למרכז הפסיכומטרי, על מנת להוכיח קיום הלקות בעבר.
 • אנו בודקים את איכות השרות הניתן במכוננו. במחקר שערכנו נמצא של – 72.8% מהקליינטים, שעברו אבחון לפסיכומטרי / אבחון פסיכומטרי במכוננו בשנת 2018 אושרו התאמות כלשהן על ידי המרכז הפסיכומטרי. התוצאה מצביעה על עליה לעומת השנים 2007-2009, בהם אושרו התאמות רק ל – 51% מהקלינטים שעברו אבחון לפסיכומטרי / אבחון פסיכומטרי.

 

סודיות מקצועית

שמירה על סודיות מקצועית היא ערך עליון במכון. מימצאי האבחון וההמלצות מועברים לקליינט עצמו,
ללא דיווח לגורמים אחרים, אלא אם נתן הקליינט את הסכמתו ובחתימת ידו.

 

מהו אבחון?

אבחון הוא תהליך המתבצע על ידי מומחה בתחום על מנת לקבל תשובה לשאלות שהוצגו בעת ההפניה; בדרך כלל בתחומי הלמידה וההתנהגות הרגשית והחברתית. בתהליך ממופים תחומי החוזק והחולשה, מאותרים הסיבות והגורמים לסיבת ההפניה ולבסוף מוצעים דרכים להתמודדות.

 

מהו מערך האבחון?

האבחון לפסיכומטרי / אבחון פסיכומטרי מתקיים בצורה פרטנית במפגש אחד של שש עד שבע שעות עם הפסקות בין פרקי הבחינות או בשני מפגשים בני כשלוש עד ארבע שעות כל אחד. המפגש מתחיל בשיחת היכרות בה נלקחת אנמנזה (היסטוריית חיים) של הנבדק/ת. בהמשך, מועברת בטריית מבחנים עדכנית ורלבנטית לדרישות המרכז הפסיכומטרי.

פגישת סכום מתקיימת בסיום תהליך האבחון. ניתן בה משוב של תוצאות המבחנים, משמעותם והמלצות לדרכי התמודדות. ניתנת הדרכה לאיסוף המסמכים הרלבנטיים להגשת בקשה לאבחון לפסיכומטרי / אבחון פסיכומטרי.

דו"ח סכום האבחון נמסר בשיחת הסיכום וכתוב בשפה ברורה, מובנת ומותאמת לדרישות המרכז הפסיכומטרי

"חייב אדם לטפס מעלה תמיד, על אף הכל"
הרצל, 1895

צור קשר