Rachel Zarfati

הגענו למכון עטרה לצורך עריכת אבחון לקראת הבחינה הפסיכומטרית של בתי. עטרה ערכה את האבחון בשני מפגשים במקצועיות. עטרה ליוותה אותנו בבנייית תיק מסמכים אותו צירפנו לאבחון ושלחנו למרכז הפסיכומטרי. הנחיותיה בבניית התיק היו יסודיות וברורות כמו גם המפגש המסכם, בו הסבירה לנו עטרה את מימצאי האבחון.
בתי נבחנה במבחן מפע"ם.
atararot@gmail.com | 055-6822-582 | 09-7717-099
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן