תקשורת: אוטיזם

התפתחות פסיכומוטורית ופעילות מוטורית לילדים
                  בספקטרום האוטיזם
כתב:
ד"ר חזקיה (חזי) אהרוני
יו"ר העמותה הישראלית לפעילות גופנית מותאמת
אדוואנס – פסיכולוגיה חינוך והתפתות אנוש, רחובות
טל': 08-9452863, דוא"ל: adv-p@013.net , אתר: www.adv-p.co.il
 
פרק מתוך ספר בהכנה לדפוס: "תנועה, פעילות גופנית, ספורט ונופש לאוכלוסיות מאותגרות"
כל הזכויות שמורות לאדוואנס- הוצאה לאור ולמחבר ©2010
 
בשנים האחרונות קיים גידול משמעותי במספרם של ילדים המוגדרים כקבוצת "ילדים בספקטרום האוטיזם" וילדים בעלי התנהגות אוטיסטית בעולם המערבי ובאוכלוסיית בית הספר. תלוי בדרגת הפגיעה, חלקם הקטן אף משולב בכיתה הרגילה ובשיעורי החינוך הגופני. ילד בספקטרום האוטיסטי מעמיד אתגר גם למורה המנוסה ביותר. המורה לחינוך גופני, הנחשף לראשונה לאוכלוסייה זו, נרתע לעיתים מהמפגש עמם כי חסר לו רקע בתחום זה, ויתרה מזאת, הוא מגלה שאין מקורות כתובים בשפה העברית שיוכל להיעזר בהם ללמוד כיצד לסייע לילדים אלה בתחום המוטורי. על-מנת לעבוד עם אוכלוסייה זו בהצלחה בשיעורי החינוך הגופני ובכל נושא אחר, מורים צריכים להיות בעלי רקע בתחום, מיומנים ולרכוש ניסיון. מורים צריכים להיות מודעים לצורכיהם המיוחדים של ילדים אלה וללמוד במיוחד איך לטפל בבעיות ההתנהגות שלהם שלרוב מקשות על לימוד תנועה, חינוך גופני וספורט. ככל שילד בספקטרום האוטיזם ליקויו חמורים יותר, ובעיקר מנת המשכל נמוכה יותר, כך יש גם צורך בעבודה ובתכנון אינטנסיבי יותר על-מנת ללמדו ביעילות ובהצלחה. למרות ההתנהגות המורכבת והקשה המאפיינת לרוב אוכלוסייה זו, קיימות דרכים ללמדם תנועה וחינוך גופני ביעילות ובהצלחה על-ידי השימוש בשיטות, בגישות ובהתאמות שונות הבנויות באופן אינדיווידואלי לכל ילד (Groft-Jones & Block, 2006; Houston-Wilson, 2005; Houston-Wilson & Lieberman, 2003; Weber & Thorpe, 1992; ). לעיתים שיטות וגישות מסוימות מצליחות יותר עם סוג אחד של ילדים ולא עם האחר, זאת בשל השוני הרב במאפיינים ההתנהגותיים של ילדים בספקטרום האוטיסטי (פרידמן, 1998; Davis, 1990; Sherrill, 2009; Weber & Thorpe, 1992).
בפרק זה מצויות הגדרות, גורמים, מאפיינים והסברים על אודות המצב. כמו כן יודגשו המאפיינים הפסיכומוטוריים של אוכלוסייה זו. במקביל, יוצעו פעילויות ודרכי הוראה המותאמות בעיקר לתחום המוטורי על-מנת לסייע לאוכלוסייה זו לרכוש מיומנויות מוטוריות בהצלחה,בהנאה ובבטחה.
 
מהו ספקטרום האוטיזם?
אוטיזם בא מהמלה היוונית שפירושה "עצמי", ובמקרה של הילד עם ההתנהגות האוטיסטית או בספקטרום (מגוון, על רצף) האוטיזם פירושו "התכנסות עצמית". אחד המאפיינים הבולטים ביותר אצל הילד בספקטרום האוטיזם הינו ההתכנסות בתוך עצמו ואי יכולתו להתייחס או להגיב לסביבה הפיזית או החברתית, כולל בני משפחתו הקרובים. לעיתים קרובות, הילד בספקטרום זה מתייחס לאנשים בסביבתו כאל "אובייקטים", כך שהבעתו והתייחסותו אליהם לרוב הינה נטולת רגישות חברתית מקובלת. תרגום מילולי של "אוטיזם" לעברית הוא המונח "הפנמת", הבא מהמילה הפנמה או התכנסות.
ליאו קאנר האמריקאי איבחן לראשונה מצב זה ותיאר ילדים אלה כקבוצה בשנת 1943. קאנר כינה תופעה זו כ"אוטיזם של הילדות המוקדמת". לפיו, הסיבה לאוטיזם היא התפתחות לא תקינה של העובר וההתייחסות הקרה מצד האם (דחיית האם את הילד). קאנר, ברונו בטלהיים ואחרים בעבר, דגלו בתיאוריה הפסיכואנליטית וגם הטיפול בילד עם ההתנהגות האוטיסטית היה מושרש בשיטות ריפוי פסיכואנליטיות המנסות לחקור את המניעים החבויים שהביאו להתנהגות המטופל במשך התפתחותו בתקופות הקריטיות בגיל הרך. כיום, הופרך הדבר שלאם יש חלק "בגרימה" להתנהגות האוטיסטית של הילד.
המדען הגרמני האנס אספרגר בדק גרסה שונה של אוטיזם שנקראה לאחר מכן "תסמונת אספרגר" שהיום נכללת בתוך ההגדרה הרחבה של ספקטרום האוטיזם.
רוב החוקרים כיום מאמינים שאוטיזם נגרם בעקבות פגיעה מוחית או ליקוי גנטי הפוגעים בהתפתחות העובר. בעבר, ילדים עם התנהגות אוטיסטית, סווגו תחת הקטגוריה של "בעיות נפשיות חמורות", אך מחקר מראה שלא כל ילד עם התנהגות אוטיסטית הוא בהכרח סובל מבעיות נפשיות (Sherrill, 2009).
שיעור הלידה של ילדים בספקטרום האוטיסטי בישראל הוא 4.5 לכל 10,000 לידות בממוצע והוא גבוה פי 3 - 4 בבנים מאשר בבנות. לפי האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים, אוטיזם מופיע בכל השכבות החברתיות והתרבויות ומקורה של לקות זו הוא ביולוגי .
 
הגדרת "ספקטרום האוטיזם"
כיום, האוטיזם הקלאסי כפי שהוגדר על-ידי קאנר "אוטיזם של תקופת הילדות" הינו תופעה אחת מתוך הגדרה רחבה (American Psychiatrist Association, 2000) הקרויה "ספקטרום האוטיזם" או "לקות מורחבת" (ASDs- Autism Spectrum Disorder) תופעות אלה כוללות:
 
  1.  הפרעה אוטיסטית (אוטיזם)- הפרעה הקלסית שקאנר התייחס אליה ואשר מופיעה במשך שלוש שנות החיים הראשונות. היא מתבטאת בהפנמה ובקושי ליצור קשר ולהתייחס לאחרים, קשיים מוטוריים, קשיי התנהגות חברתיים, ביצוע חזרתי מוטורי ומילולי ללא מטרה מוגדרת במיקוד בתחום מצומצם, ובקשיים קוגניטיביים.
  2. תסמונת רט (Syndrome Rett)- תסמונת זו מופיעה בעיקר אצל בנות. ההתפתחות נראית לרוב תקינה מגיל 81-6 חודשים לחיים, ולאחר מכן חלים שינויים ונסיגה, תחילה בתפקוד המוטורי ולאחריו בתקשורת, בהתנהגות ובקוגניציה.
  3. הפרעת הידרדרות של הילדות (CDD- Child Disintegrative Disorder)- תסמונת נדירה זו מתבטאת בנסיגה ביכולת התנועה, קשיים בשליטה על הסוגרים, במיומנויות חברתיות ותקשורת, כל זה לאחר התפתחות הנראית תקינה במשך 24 החודשים הראשונים לחיים.
  4. תסמונת אספרגר (Aspergers Syndrome)- מאופיינת בליקויים בעיקר בתחום ההתקשרות החברתית ובתחומי עניין מוגבלים כגון ברגישות יתר חברתית ורגישות יתר בתחום הסנסורי, אם כי רמת המשכל נמצאת תקינה ואף גבוהה.
  5. הפרעה התפתחותית נרחבת – לא מובחנת (PDD-NOS - Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified)- ילדים הסובלים מהפרעה זו מתפקדים עם "אוטיזם קל" ושלעיתים מכונה גם ילד עם "קווים או התנהגות אוטיסטיים".
 
סיווג 5 קבוצות אלה שלמעלה בתוך ההגדרה של "ספקטרום האוטיזם" יחד מדגישה שלאוטיזם צורות רבות ורמות קושי שונות בספקטרום – בתוך הקשת הרחבה (American Psychiatric Association, 2000). בכל 5 מאבחנות המשנה האלה, ההפרעה בתנועה היא אחת מהמאפיינים הבולטים ביותר. לכן, חשוב שכל מורה בחינוך גופני ירכוש את הרקע הנדרש כדי לסייע לילדים אלה בתחום חשוב זה.
 
אוטיזם ("הפנמת" בתרגום עברי ישיר) הינה לקות נוירולוגית התפתחותית חמורה המופיעה בדרך כלל ב- 3 השנים הראשונות של החיים וממשיכה לעיתים עד גיל הבגרות ומשפיעה באופן משמעותי על התקשורת המילולית והלא מילולית והתקשורת חברתית. התופעה לעיתים נראית לעין לפני גיל 3 ומשפיעה באופן חמור על הישגיו החינוכיים של הילד. מאפיינים אחרים המלווים לעתים קרובות התנהגות אוטיסטית כוללים: פעילות חזרתית ללא מטרה מוגדרת בשימוש בשפה או בתנועה (תנועות סטריאוטיפיות), התנגדות לשינוי בסביבה או לשינוי בשגרה היומיומית, ותגובות לא מתאימות להתנסויות תחושתיות (מהרשומה הפדראלית, 29-09-1992). האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית מגדירה אוטיזם כקטגוריה בתוך הקבוצה של הפרעות התפתחותיות (PDD - Pervasive Developmental Disorder). כיום, באופן כללי, אוטיזם מוגדר תחת הקטגוריה של "ליקויי בריאות אחרים" ולא תחת "בעיות נפשיות" כבעבר.
קיימות גישות שונות המסתכלות על ספקטרום האוטיזם בדרכים שונות. למשל, אנשים בספקטרום האוטיזם מוגדרים ככאלה המתקשים בתקשורת, בעוד שקבוצות בעיקר מארגוני אנשים עם ספקטרום האוטיזם טוענים שהבעיה היא שלאנשים עם ספקטרום האוטיזם יש סגנוני תקשורת שונים, אך לא בעיות תקשורת ועלינו להכיר בכך ולכבד זאת. כמו כן, קבוצות אנשים אלה טוענות שספקטרום האוטיזם כגון אספרגר, אינם כלל וכלל לקות או מוגבלות, אלא זה פשוט סגנון אחר של תקשורת וסגנון חיים אחר, ועל כן אין להסתכל על זה כעל לקות או אף מוגבלות.
 
גורמים
על פי מחקרים מהשנים האחרונות, הנמצאים בעיצומם (Mclntosh, 1998), קרובים החוקרים לזיהוי מספר גנים, שכנראה יש להם השפעה על אספקטים שונים של אוטיזם. החוקרים גם גילו שמצב של אוטיזם יכול להיות תורשתי. ניתן למשל למצוא משפחות שלהן מספר ילדים עם אוטיזם. מחקרים מסוג זה החלו לפני למעלה משלושה עשורים. אז נתגלה כי תאומים הראו אותם סימנים של אוטיזם. דבר זה הביא את החוקרים להאמין שקיימת מעורבות גנטית באוטיזם. החוקרים גילו כרומוזומים שונים שכנראה אחראים לאספקטים שונים של אוטיזם. ביניהם נמצאה התופעה של הזרוע הארוכה של כרומוזום מספר 15 היוצרת זיח המחזיק את שני צדי הכרומוזום ביחד. ידוע גם שהכפלות של ה-DNA בכרומוזומים, במיוחד הארוכים, קשורים כמעט ל- 50% סיכון לאוטיזם.
 
החוקרים חושדים שגנים באזור כרומוזום מספר 15, אחראים לקליטת הקודים של הנוירוטרנסמיטר (מוליכי המסר העצביים) ויתכן שהם מעורבים בהתהוות האוטיזם. כמו כן, הרצפטורים (קולטי המסר) הנמצאים בנוירוטרנסמיטר מיוחסים לבעיות של אפילפסיה והתקפי חרדה השכיחים מאוד אצל כשליש מהילדים עם אוטיזם.
חוקרים אחרים גילו שיתכן ובעיות האוטיזם קשורות לליקויים באזור כרומוזום מספר 7 וכן כרומוזום מספר 13, המשפיעים ואחראים להתפתחות הנורמטיבית של המוח החל מהתקופה העוברית. המשותף לכל הגנים שנתגלו על-ידי החוקרים כאחראים להיווצרות בעיות אוטיסטיות הוא שחלקם של גנים אלה משנים את ההשפעה על המוח של הנוירוטרנסמיטר. אחרים חושפים ומחלישים את המערכת החיסונית של הגוף לדלקות ויראליות, שיתכן וגורמות לאוטיזם. גנים נוספים, יתכן ומשפיעים אף הם על ההתפתחות העוברית של מערכת העצבים.
 
להמשך המאמר

טפול באספרגר
התפרסם מאמר ב - 6/17 בעיונים בחינוך
כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
על מקרה בטפולנו המשתף
בניסיון רב בטפול באספברגר
 
האבחונים מוכרים
בכל מוסדות החינוך בארץ ובחו"ל, המרכז הפסיכומטרי ובמרבית המוסדות להשכלה גבוהה
 
אבחון לפסיכומטרי
תאריך אחרון לרישום
להגשת אבחון לפסיכומטרי
ו/או אבחון להקלות לבחינת אמי"ר
(אנגלית מיון לרמות)
לבחינת יע"ל (בחינה מיון בעברית)
בתנאים מותאמים: 25/2/19
לבחינה באביב 2019
 
שיפור ההישגים
מתן הקלות בעקבות אבחון
בבחינות הבגרות
ובבחינה הפסיכומטרית
יסייעו לשפר את ההישגים.
 
MOXO
מבחן ממוחשב חדש מדוייק ואמין
לבדיקת הפרעות קשב ורכוז
עם נורמות ישראליות
לילדים, נוער ומבוגרים
 
הקלות בבגרות באנגלית
ללומדים 4-5 יחידות:
הקראת שאלון הבחינה
השמעת שאלון הבחינה
בחינה מתוקשבת
התעלמות משגיאות כתיב
- להקלות אלו יש צורך
באבחון פסיכודידקטי
לפי הנחיות משרד החינוך
לפרוט לחץ כאן
 
זכויות עולים
בבחינות הבגרות
לעולה חדש, עולה ותיק או תושב חוזר
 
ליקוי למידה
לא מילולי - הסבר המאפיינים
 
איך להפוך מגבלה ליתרון
צפו בסרט מדהים על נער עיוור
שהפך את מגבלתו ליתרון
 
C.P.T מבחן ממוחשב לבדיקת קשב ורכוז
C.P.T  (מקביל ל - TOVA) מצורף לכל סוג אבחון
במכוננו, לבדיקת התחום באופן מעמיק.
 
אנשי טפול וחינוך!
טיפים לשיפור
התקשורת והתישאול
 
היתרון של הסובלים
מקשיי קשב ורכוז
 
איך להצליח בחיים
תוכנית מפורטת ומנומקת
על פי מחקרים עדכניים
 
הטרדה מינית
איך להירגע - טיפים
לחצו על הקישורים ותתרגלו
 
קשר מורה תלמיד
 טפוחו מסייע
להתפתחותו, רווחתו
והישגיו של התלמיד
 
אמצעי התקשורת
הסכנות לילדים ולנוער
ודרכי התמודדות
 
הצעות לשיפור מצב חברתי
מתגייסים לצהל
עם קשיי קשב ורכוז -
טיפים איך להתנהל נכון בתהליך הגיוס ולאחריו.
 
האם אני בזוגיות טובה?
עשרה נושאים
שינחו אותך
לבדיקה עצמית או כשיחה עם בן/בת זוגך/תך לחץ כאן.
 
קשב ורכוז
מתגרשים ורוצים לספר לילדים?
טיפים איך לנהל שיחה כזו; לחץ כאן.
הדרכה, ליווי ותמיכה מקצועית תוכלו לקבל במכוננו.
 
 
מה ההבדל בין סוגי האבחון השונים?
נשמח לעמוד לרשותכם להתייעצות לגבי סוג האבחון להסברים נוספים
 
מה יגדיל סיכוייך לקבל התאמות בפסיכומטרי?
מבחן מפעם
בפסיכומטרי - מהו? 
 
:שם
:טלפון
:Email

צלצל עכשיו!

נייד: 055-6822582

טלפון: 09-7717099

לבלוג של מכון עטרה

לפייסבוק העסקי שלנו עטרה עטרה